Mahammad Mammadov

Diplomová práce

Country of Origin Effect on Purchasing Decision Making of FMCG Products for Czech Customers

Vliv Země Původu na kupní rozhodování českých spotřebitelů se zaměřením na Rychloobrátkové spotřební zboží
Anotace:
Marketingová literatura důkladně probírá vliv Zemi Původu zboží na zákazníky již z 60. let XX. století. Desetiletí výzkumů umožnily potvrdit všeobecný názor, že Země Původu zboží ve skutečnosti ovlivňuje kupní chování spotřebitelů a jeho vyhodnocení. V současnosti lidé oceňuji zboží podle Země Původu, a přesně z tohoto pohledu je probrán koncept Rychloobrátkového spotřebního zboží (anglicky Fast-Moving …více
Abstract:
Marketing literature discusses the effect of Country of Origin on customers as a hot topic since the 1960s. Decades of research have been able to convince the common opinion that the Country of Origin actually influences the purchasing decisions and evaluations. In nowadays world, people give value to the Country of Origin, and in that matter, the concept of Fast-Moving Consumers Goods (FMCG) was discussed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78601

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities