MgA. Andrea Buršová, Ph.D.

Disertační práce

Portrét divadla Theater Brett do pádu „železné opony"

The profile of Theater Brett till the fall of the „iron curtain"
Anotace:
Disertační práce Portrét divadla Theater Brett do pádu „železné opony" je záznamem cesty Niky Brettschneiderové a Ludvíka Kavína k založení divadla Theater Brett v rakouském exilu a reflektuje jeho tvorbu v letech 1977-1989. Autorka se zaměřuje především na vývoj hereckých výrazových prostředků od mimojazykového k verbálnímu projevu, charakterizuje celkem čtyřicet tři inscenací. Práce obsahuje stručnou …více
Abstract:
The dissertation work The profile of Theater Brett till the fall of the „ iron curtain " describes the journey of Nika Brettschneiderová and her husband Ludvík Kavín on their way to opening their theatre Theater Brett in exile in Austria. The thesis reflects Theater Brett's productions the years 1977-1989. The author mainly focuses on the development of an actor's means of expression from corporeal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Václav Cejpek
  • Oponent: doc. PhDr. Margita Havlíčková, prof. PhDr. Miroslav Plešák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/d4mg8/