MgA. Andrea Buršová, Ph.D.

Doctoral thesis

Portrét divadla Theater Brett do pádu „železné opony"

The profile of Theater Brett till the fall of the „iron curtain"
Abstract:
Disertační práce Portrét divadla Theater Brett do pádu „železné opony" je záznamem cesty Niky Brettschneiderové a Ludvíka Kavína k založení divadla Theater Brett v rakouském exilu a reflektuje jeho tvorbu v letech 1977-1989. Autorka se zaměřuje především na vývoj hereckých výrazových prostředků od mimojazykového k verbálnímu projevu, charakterizuje celkem čtyřicet tři inscenací. Práce obsahuje stručnou …more
Abstract:
The dissertation work The profile of Theater Brett till the fall of the „ iron curtain " describes the journey of Nika Brettschneiderová and her husband Ludvík Kavín on their way to opening their theatre Theater Brett in exile in Austria. The thesis reflects Theater Brett's productions the years 1977-1989. The author mainly focuses on the development of an actor's means of expression from corporeal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Václav Cejpek
  • Reader: doc. PhDr. Margita Havlíčková, prof. PhDr. Miroslav Plešák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/d4mg8/