Martina Pecková Černá

Disertační práce

Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy

PERFORMING ARTS (MUSIC, THEATRE, DANCE) AND CULTURAL POLICY IN CENTRAL EUROPE

Anotace:
Disertační práce Scénická umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy se zaměřuje na vztah státní správy k oboru scénických umění v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu. Její součástí je přehled základních dokumentů státní kulturní politiky v zemích střední Evropy, zasazení pojmu scénických umění do konceptu kulturních a kreativních průmyslů …více
Abstract:
The doctoral thesis The Performing Arts (Music, Theatre, Dance) and Cultural Policy in Central Europe focuses on the relationship of the state administration and performing arts in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Austria and Germany. It includes an overview of basic strategic documents of the state cultural policy in the Central European countries, on incorporation of the term of performing …více
 

Klíčová slova

scénická umění

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

střední Evropa

Klíčová slova

kulturní politika

Klíčová slova

divadlo
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Jiří ŠTILEC
  • Oponent: Jan HYVNAR

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 1. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hudebního umění / Hudební produkce

Práce na příbuzné téma