Bc. Kristína Hrivniaková

Diplomová práce

Nutričné poradenstvo v procese kardiorehabilitácie

Nutritional counseling in the process of cardiorehabilitation
Abstract:
This master thesis deals with issues of nutritional counseling as a part of Cardiac rehabilitation programs. The first chapter of the theoretical part describes Cardiac rehabilitation itself. Other chapters describe nutritional counseling, current nutritional recommendations, psychological approach to the patient and the role of the physiotherapist in this nutritional counseling. The practical part …více
Abstract:
Táto diplomová práca je zameraná na problematiku nutričného poradenstva v kardiorehabilitačných programoch. Prvá kapitola teoretickej časti uvádza do problematiky samotných kardiorehabilitačných programov. Ďalšie kapitoly sa venujú nutričnému poradenstvu a aktuálnym výživovým odporúčaniam, psychologickému prístupu k pacientovi a úlohe fyzioterapeutov v nutričnom poradenstve. Praktická časť je uskutočnená …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Krobot

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista

Práce na příbuzné téma