Theses 

Analýza aspektů řízení rizik ve společnosti BMTO GROUP a.s. – Bc. Eva Bušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Bušková

Diplomová práce

Analýza aspektů řízení rizik ve společnosti BMTO GROUP a.s.

Analysis of Aspects of Risk Management in the Company BMTO GROUP a.s.

Anotace: Předmětem diplomové práce "Analýza aspektů řízení rizik ve společnosti BMTO GROUP a.s." je analýza řízení rizik a analýza rizik ohrožujících tuto společnost s následným návrhem možných opatření. První částí celé práce je teoretická analýza možných rizik pro soukromé podnikatelské subjekty a jejich teoretická deskripce na základě dostupné literatury. V teoretické části bude také dále mimo jiné porovnán klasický přístup řízení rizik a využití normy ISO 31000. Druhou částí diplomové práce bude propojení teoretických poznatků do praxe ve spolupráci se společností BMTO GROUP a.s., kde bude zjištěn stávající stav řízení rizik ve společnosti, jeho vývoj a dále také možnosti jeho nového směřování. Analýza praktické stránky bude zaměřena na možnost zavedení normy ISO 31000 a dalších ochranných prostředků před rizikem přímo do podnikového řízení, např.: možnost zapojení informačního systému jako účinného nástroje pro řízení rizik. Výstupem bude zhodnocení přínosu celé práce a také zpracování návrhu na možná doporučení pro řízení rizik v již zmíněné společnosti.

Abstract: The subject of the thesis "Analysis of aspects of risk management in the company BMTO GROUP a.s." is an analysis of aspects of risk management and analysis of risks in this company with followed concept of possible precautions. The first part of the thesis is a theoretical analysis of the potential risks for private businesses and their theoretical description based on the available literature. The theoretical part will also include, inter alia, compared to classical approaches to risk management and the use of ISO 31000th. The second part will link theoretical knowledge into practice in cooperation with BMTO GROUP a.s., where current state of risk management will be detected, its development and also the possibility of a new direction in this scope. Analysis of the practical aspects will be focused on the possibility of introducing ISO 31000 and other protective precautions before risks in corporate governance, such as: the possibility of the involvement of an information system as an effective tool for risk management. The output of this thesis will be the evaluation of positive effects of the work and the drafting of the possible recommendations for risk management in the aforementioned company.

Klíčová slova: Analýza rizik, riziko, řízení rizik, ČSN ISO 31000, BMTO GROUP a.s., podnik, organizace, krize, informační systém

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Karina Mužáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28752 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Bušková, Eva. Analýza aspektů řízení rizik ve společnosti BMTO GROUP a.s.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz