Bc. Eva Sloupenská

Bakalářská práce

Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací

Analysis methods for developing commnication skills in children with moderate mental retardatino
Anotace:
Sloupenská, E. Analýza metod rozvoje řečových kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací: Bakalářská práce, Brno: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2012, s. 51 , Vedoucí práce: PhDr. Pavla Sychrová, PhD. Bakalářská práce se zabývá analýzou metod používaných při rozvoji komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací. Teoretická …více
Abstract:
Sloupenský , E. Analysis of the methods of developing speech skills to students with moderate mental retardation : Bachelor thesis , Brno : Masaryk University Brno, Faculty of Education, Department of Special Education , 2012 , p 51, Supervisor: Mgr. Paul Sychrová , PhD. This thesis deals with the analysis methods used in the development of communication skills for pupils with moderate mental retardation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika