Bc. Petr Veselý

Bakalářská práce

Kyberkriminalita u rizikových skupin uživatelů virtuálních komunit

Cybercrime in high-risk groups of virtual comunnities users
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku obtěžování v prostředí virtuálních komunit a sociálních sítí. Teoretická část představuje jednotlivé formy obtěžování na Internetu, charakterizuje prostředí virtuálních komunit a uvádí jejich odlišení od sociálních sítí. Práce nastiňuje historický vývoj virtuálních komunit v České republice a představuje nejdůležitější virtuální komunity v kontextu obtěžování …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of harassment in virtual communities and social networks. The theoretical part presents the individual forms of harassment on the Internet, characterizes the environment of virtual communities and shows their differences from social networks. The work outlines the historical development of virtual communities in the Czech Republic and represents the most important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS.
  • Oponent: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě