Mgr. Pavlína Sochorová

Diplomová práce

Dramatická výchova v rané výuce cizích jazyků. Německý dramatický kroužek pro žáky 3. ročníku základní školy.

Drama Techniques in Primary Education of Foreing Languages. Drama Club in German Language for Pupils at the 3th Grade of Primary School.
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Dramatická výchova v rané výuce cizích jazyků – Německý dramatický kroužek pro žáky 3. ročníku základní školy“ představuje možnost využití dramatické výchovy k rozvíjení cizojazyčné a čtenářské kompetence žáků v rané výuce cizích jazyků. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část seznamuje čtenáře s pedagogicko-psychologickými zvláštnostmi mladšího školního …více
Abstract:
Diploma thesis titled “Drama Techniques in Primary Education of Foreign Languages. Drama Club in German Language for Pupils at the 3th Grade of Primary School” represents an opportunity to use dramatic education to develop linguistic and literacy competence of pupils in early stage of foreign languages learning. This thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part familiarizes readers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta