Mgr. Asma Hussein, BA

Disertační práce

Alternative Semantics of Water: Watery Images in Derek Walcott's Poetry

Alternative Semantics of Water: Watery Images in Derek Walcott's Poetry
Anotace:
Tato práce analyzuje všechna vyobrazení vody v kompletním díle Dereka Walcotta (tj. 14 svazků). Analýza je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly se zabývají hlavními vodními útvary – vodou, mořem a řekou – a v souladu s tím jsou nazvány „Voda“, „Moře“ a „Řeka“. Následující čtvrtá kapitola s názvem „Ostatní vodní útvary“ analyzuje méně významné vodní útvary v podkapitolách „Oceán“, „Déšť a rosa …více
Abstract:
This study analyzes all watery images in all of Derek Walcott’s poetry volumes to date (i.e. 14 volumes). The analysis occupies four chapters. The first three chapters analyze the major watery bodies: the water, the sea and the river. These chapters are entitled accordingly: “The Water,” “The Sea” and “The River.” The fourth major chapter entitled “Other Bodies,” on the other hand, analyzes the minor …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 11. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D., Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Literatury v angličtině

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.