Daniel Růžička

Bakalářská práce

Plynová chromatografie v bioplynových technologiích se zaměřením na analýzu plynu

Gas chromatography in biogas technologies focused on gas analysis
Anotace:
Plynová chromatografie je jednou z nejmodernějších a nejpoužívanějších metod v analytické chemii. Její variabilita ji předurčuje k využití v mnoha oborech ke stanovení obsahů mnoha různých chemických látek. Užití plynové chromatografie (laboratorní i terénní) je v případě bioplynových technologií stále nedoceněno. Cílem práce je seznámení posluchačů s možnostmi plynové chromatografie pro potřeby bioplynových …více
Abstract:
Gas chromatography is one of the most modern and most used methods in analytical chemistry. Its variability predetermines it for use in many fields to determine the contents of many different chemicals. The use of gas chromatography (laboratory and field) is still underestimated for biogas technologies. The aim of the work is to in-troduce students to the possibilities of gas chromatography for biogas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Geršl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta