Bc. Jana Balážová

Diplomová práce

Dynamika šedej ekonomiky pohľadom DSGE modelu

Dynamics of the underground economics through the lens of an estimated DSGE model
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to estimate the dynamics of the underground economy of Slovakia between 2000 - 2017. Analysis tool used the analysis is DSGE model (Dynamic Stochastic General Equilibrium model) of small open economy estimated by real data using Bayesian methods. We mainly focused on the dynamics of selected macroeconomic indicators and the evaluation of the impact of alternative …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je odhad dynamiky šedej ekonomiky na Slovensku medzi rokmi 2000 - 2017. Nástrojom analýzy je DSGE model (dynamický stochastický model všeobecnej rovnováhy) malej otvorenej ekonomiky, ktorého odhad je prevedený na reálnych dátach za použitia Bayesiánskych metód. Zamerali sme sa hlavne dynamiku vybraných makroekonomických ukazovateľov a zhodnotenie dopadov alternatívneho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii