Iveta Filipová

Disertační práce

Oceňování lidských aktiv podniku se zvláštním zřetelem na oceňování lidských aktiv znalostního podniku

Enterprise human assets valuation with a special focuse on human assets valuation of a knowledge enterprise
Anotace:
Dizertační práce se zaměřuje na oceňování lidských aktiv pro potřeby oceňování podniků. Úvodní část obsahuje mj. rešerši poznatků o oceňování lidského kapitálu včetně identifikace "prázdných míst" v teorii oceňování podniků v souvislosti s oceňováním lidských aktiv. Teoretické a experimentální rozpracování vybraných chybějících poznatků rozdělených do dvou rovin ocenění -- přímé (samostatné) a nepřímé …více
Abstract:
The dissertation focuses on the valuation of human assets for the purpose of business valuation. The introduction section contains, among others, search of knowledge about the human capital valuation including an identification of "empty spaces" in the business valuation theory in connection with the valuation of human assets. The main aim of the dissertation is the theoretical and experimental development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2014
  • Vedoucí: Miloš Mařík
  • Oponent: Josef Valach, Jiří Strouhal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43819

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku