Bc. Jiří Tocháček

Bakalářská práce

Dopady smíšeného volebního systému na docházku a hlasovací disciplínu poslanců.

Impacts of mixed member voting system on attendance and voting discipline of deputies in Lithuanian parliament
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje, jakým způsobem ovlivňuje smíšený volební systém hlasování a docházku poslanců v Litevském parlamentu. Na základě důkladné analýzy dosavadních výzkumů na toto téma byly zformulovány dvě výzkumné otázky. Výzkumné otázky jsou nadále konfrontovány s daty ze záznamů hlasování a docházky poslanců. Analýza dat byla provedena metodou regresní analýzy, konkrétně metodou nejmenších …více
Abstract:
This thesis analyzes how mixed electoral system influences voting and attendance of Members of the Lithuanian Parliament. Based on a thorough analysis of existing research on the subject were formulated two research questions. Research questions are then confronted with data from the voting record and attendance of MPs. Data analysis was performed using regression analysis, specifically the least-squares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tóth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií