Bc. Jiří Tocháček

Bachelor's thesis

Dopady smíšeného volebního systému na docházku a hlasovací disciplínu poslanců.

Impacts of mixed member voting system on attendance and voting discipline of deputies in Lithuanian parliament
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje, jakým způsobem ovlivňuje smíšený volební systém hlasování a docházku poslanců v Litevském parlamentu. Na základě důkladné analýzy dosavadních výzkumů na toto téma byly zformulovány dvě výzkumné otázky. Výzkumné otázky jsou nadále konfrontovány s daty ze záznamů hlasování a docházky poslanců. Analýza dat byla provedena metodou regresní analýzy, konkrétně metodou nejmenších …more
Abstract:
This thesis analyzes how mixed electoral system influences voting and attendance of Members of the Lithuanian Parliament. Based on a thorough analysis of existing research on the subject were formulated two research questions. Research questions are then confronted with data from the voting record and attendance of MPs. Data analysis was performed using regression analysis, specifically the least-squares …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tóth

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií