Bc. Andrea Juřicová, DiS.

Bakalářská práce

Strategická analýza výrobního podniku

Strategic analysis of the production company
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Strategická analýza výrobního podniku“ se zabývá analýzou prostředí zkoumaného podniku. V teoretické části je popsán obecný postup pro provádění strategické analýzy podniku. V praktické části je pak přiblížen výrobní podnik, jeho postavení na trhu, strategická analýza jeho okolí a vnitřního prostředí, tedy jeho vnitřních zdrojů a schopností. Na základě získaných poznatků …více
Abstract:
This bachelor thesis called Strategic Analysis of the Production Company deals with the analysis of environment of the examined company. The theoretical part describes a general process for pursuing of strategic analysis of company. The practical part analyses the production company, its market positioning, strategic analysis of its external environment as well as its internal sources and abilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management