Bc. Andrea Juřicová, DiS.

Bachelor's thesis

Strategická analýza výrobního podniku

Strategic analysis of the production company
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Strategická analýza výrobního podniku“ se zabývá analýzou prostředí zkoumaného podniku. V teoretické části je popsán obecný postup pro provádění strategické analýzy podniku. V praktické části je pak přiblížen výrobní podnik, jeho postavení na trhu, strategická analýza jeho okolí a vnitřního prostředí, tedy jeho vnitřních zdrojů a schopností. Na základě získaných poznatků …more
Abstract:
This bachelor thesis called Strategic Analysis of the Production Company deals with the analysis of environment of the examined company. The theoretical part describes a general process for pursuing of strategic analysis of company. The practical part analyses the production company, its market positioning, strategic analysis of its external environment as well as its internal sources and abilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management