Eva Brichová

Bakalářská práce

Prezentace České republiky ve Velké Británii

Presentation of the Czech Republic in the United Kingdom
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat prezentaci České republiky ve Velké Británii. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře s pojmem nation branding, image ČR v zahraničí (i na základě vlastního dotazníkového šetření) a pokusy ČR o zlepšení vlastní prezentace. Následující tři kapitoly pojednávají o činnosti vládních agentur především v oblasti prezentace …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to describe and analyse the presentation of the Czech Republic in the United Kingdom. The thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces the reader to the concept of nation branding, the image of the Czech Republic abroad (including on the basis of my own survey) and attempts by the Czech Republic to improve its presentation. The next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: Františka Müllerová
  • Oponent: Veronika Milarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35470