Bc. Ksenia Sokolova

Master's thesis

Modely řízení rizik v bankách

Models of risk-management in banks
Anotácia:
Tato práce je věnоvána prozkoumání hlavních modelů řízení bankovních rizik. Povаžuji tоto téma za aktuální a důležité a myslím si, že kvůli nedávné finanční krizi systém risk-managementu musí být v bankách zdokonalován a podroben pevné kontrole. Cílem této práce je vylоučení hlavních bankovních rizik, jejich definice a hlavní metody měření a řízení. Také bude provedena porovnatelná analýza skutečných …viac
Abstract:
This diploma thesis is devoted to analysis of the major models of risk management. I consider this topic to be urgent and important, and I think that due to the recent financial crisis, the system of risk-management should be improved and strictly controlled. The aim of this thesis is the specification of major banking risks, their definitions and main methods of its measurement and control. There …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní