Marcela ČERNOTOVÁ

Bakalářská práce

PROSTŘEDKY MASOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VLIV NA PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJ DĚTÍ

Mass media communication and its influence on psychological and social development of children.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prostředky masové komunikace a jaký je vliv na jejich psychosociální vývoj. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické, které obsahují celkem šest kapitol. Teoretická část má pět kapitol, ve kterých přibližuje pojmy masová komunikace, účinky masmédií, psychosociální vývoj a média jako prostředek komunikace. Praktická část analyzuje a rozebírá získaná …více
Abstract:
The thesis drala with the means of mass communication andwhat is the impact on hteir psychosocial development. The thesis consists of two parts, theoretical and practical, containing six chapters. The theoretical part has five chapters, which brings in term sof mass comminication, mass media effects, psychosocial development and the media as a means of communication. The practical part analyzes and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2011
Identifikátor: 137403

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Evžen Růžička, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNOTOVÁ, Marcela. PROSTŘEDKY MASOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VLIV NA PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJ DĚTÍ. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xv33g8 xv33g8/2
1. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1. 4. 2011
Marklová, E.
2. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.