Mgr. Petr Kamenický

Disertační práce

NA ZASTÁVCE: Tvůrčí dílny a výtvarné ateliéry v Azylových zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České Republiky

IN THE "STOPOVER: Creative workshops and art studios of the Administration of Refugee Facilities of Ministry of the Interior of the Czech Republic
Anotace:
Dizertační práce NA ZASTÁVCE: Tvůrčí dílny a výtvarné ateliéry v Azylových zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České Republiky prezentuje východiska, rozvoj a výsledky dlouhodobých aktivit realizovaných v posledních bezmála dvaceti letech v oblasti sociálních projektů na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Projekt založení kvalitně vybaveného …více
Abstract:
The dissertation thesis IN THE “STOPOVER”: Creative workshops and art studios of the Administration of Refugee Facilities of the Ministry of the Interior of the Czech Republic presents the starting points, development and results of long-term activities realized over the past twenty years in the field of social projects at the Department of Art Education of the Faculty of Education of the Masaryk University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Havlíček
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., doc. MgA. František Kowolowski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta