Lucia Okániková

Bachelor's thesis

Ochota platit za vzdělání

Willingness to pay for education
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je odhadnúť ochotu študentov platiť za študijný pobyt v zahraničí. Za týmto účelom bol vybraný program Erasmus+, ktorý je medzi študentami najrozšírenejší. Metóda použitá na výskum je metóda tzv. stated preferences. V prvej časti práce je dôraz kladený na význam vzdelania a jeho prínos nielen pre jednotlivca, ale aj pre spoločnosť samotnú …more
Abstract:
The aim of the bachelor’s thesis is to estimate the student's willingness to pay for study abroad. For this purpose, the programme chosen for this study is the Erasmus+, the most popular study mobility programme among students. The research method used in the survey is the method of stated preferences. In the first part of the thesis, the emphasis is placed on meaning of education and its contribution …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta