Lucia Okániková

Bakalářská práce

Ochota platit za vzdělání

Willingness to pay for education
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je odhadnúť ochotu študentov platiť za študijný pobyt v zahraničí. Za týmto účelom bol vybraný program Erasmus+, ktorý je medzi študentami najrozšírenejší. Metóda použitá na výskum je metóda tzv. stated preferences. V prvej časti práce je dôraz kladený na význam vzdelania a jeho prínos nielen pre jednotlivca, ale aj pre spoločnosť samotnú …více
Abstract:
The aim of the bachelor’s thesis is to estimate the student's willingness to pay for study abroad. For this purpose, the programme chosen for this study is the Erasmus+, the most popular study mobility programme among students. The research method used in the survey is the method of stated preferences. In the first part of the thesis, the emphasis is placed on meaning of education and its contribution …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta