Zuzana Kisková

Diplomová práce

Projekt navržení nového systému odměňování ve společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.

The Project of Propose New Reward System in the Company TEPLO BRUNTÁL a.s.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá navržením nového systémem odměňování ve společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. Hlavním cílem bylo analyzovat současný stav odměňování a navrhnout nový systém odměňování, tak aby byla zajištěna spokojenost jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnanců. Pro správně navržené řešení bylo nutné prozkoumat odbornou literaturu zabývající se daným tématem, stávající interní …více
Abstract:
This master's thesis deals with propose new reward system in the company TEPLO BRUNTÁL a.s. The main objective was to analyze the current state of rewards and propose a new reward system so as to ensure the satisfaction of the side of employer and employees. For properly proposed solution was necessary to explore the scientific literature which dealing with the topic, existing internal documentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Borovičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kisková, Zuzana. Projekt navržení nového systému odměňování ve společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe