Zuzana Kisková

Master's thesis

Projekt navržení nového systému odměňování ve společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.

The Project of Propose New Reward System in the Company TEPLO BRUNTÁL a.s.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá navržením nového systémem odměňování ve společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. Hlavním cílem bylo analyzovat současný stav odměňování a navrhnout nový systém odměňování, tak aby byla zajištěna spokojenost jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnanců. Pro správně navržené řešení bylo nutné prozkoumat odbornou literaturu zabývající se daným tématem, stávající interní …more
Abstract:
This master's thesis deals with propose new reward system in the company TEPLO BRUNTÁL a.s. The main objective was to analyze the current state of rewards and propose a new reward system so as to ensure the satisfaction of the side of employer and employees. For properly proposed solution was necessary to explore the scientific literature which dealing with the topic, existing internal documentation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ivana Borovičková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kisková, Zuzana. Projekt navržení nového systému odměňování ve společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe