Bc. Bára SUCHÁ

Master's thesis

Domestikace: první z mnoha nebo poslední, kdo zůstane

The Domestication: the first of many or the last to stay
Abstract:
U domestikovaných druhů můžeme pozorovat zvýšený výskyt jedinců s bílými skvrnami. Podle tradičních hypotéz je výskyt bílých skvrn spojen s krotším a méně agresivním chování vůči člověku. Cílem této práce bylo ověřit, zda se liší výsledek či průběh volby zvířat s rozdílným rozsahem bílého zbarvení, pokud respondenti postupně volí 1) prvního, který přežije a 2) posledního, který přežije.
Abstract:
In domesticated species, we can observe an increased incidence of individuals with white spots. According to traditional hypotheses, the occurrence of white spots is associated with tamer and less aggressive behavior towards humans. The aim of this work was to verify whether the result or course of selection of animals with a different extent of white coloration differs, if the respondents gradually …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 8. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Jozífková, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SUCHÁ, Bára. Domestikace: první z mnoha nebo poslední, kdo zůstane. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / field:
Chemistry / CHE BI SŠ

Theses on a related topic