Mgr. Matej Antol

Advanced ('rigorózní') thesis

Optimizing Query Performance in Metric Spaces

Optimizing Query Performance in Metric Spaces
Anotácia:
Ukladanie dát pomocou princípov založených na metrických priestoroch a vyhľadávaní prostredníctvom podobnostného vyhľadávania sa stáva stále viac populárnym. Aplikácie v oblasti veľkých a neštruktúrovaných dát (napríklad multimédiá - videá, obrázky, zvukové nahrávky) vyžadujú rýchle a presné nástroje pre ich každodenné použitie. To vytvára požiadavky na ich ukladanie a prístup k nim. Moja práca je …viac
Abstract:
Storing data using principles based on metric spaces and their retrieval by means of similarity searching are becoming more and more popular. Applications within the area of big and unstructured data (e.g. multimedia - videos, pictures, sound recordings) require fast and precise means of access for everyday use. This creates demands on the data storage and retrieval performance. My work focuses on …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Oponent: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D., doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Informatics / Computer Systems

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.