Lenka Turková

Bakalářská práce

Veřejné zdravotní pojištění

Public Health Insurance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotního pojištění, vysvětluje vznik zdravotního pojištění, jeho rozčlenění na dva hlavní systémy – statutární a privátní zdravotní pojištění. Sleduje vývoj tohoto pojištění v různých zemích světa a podrobněji se věnuje zdravotnímu pojištění v České republice, v této části práce jsou vyjmenovány nejzákladnější zákony, které tvoří legislativní rámec v oblasti …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with health insurance, explains the emergence of health insurance, the breakdown of the two main systems - the statutory and private health insurance. It monitors the development of insurance in various countries around the world and more deals with health insurance in the Czech Republic. In this section are listed the most basic labor laws, which constitute the legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Věra Štangová, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Tröster

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS