Theses 

Finanční analýza účetních výkazů vybrané účetní jednotky – Bc. Lucie Odehnalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Odehnalová

Bakalářská práce

Finanční analýza účetních výkazů vybrané účetní jednotky

Financial analyse of the financial statements of business company

Anotace: Autor: Lucie Odehnalová Název: Finanční analýza účetních výkazů vybrané účetní jednotky Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybrané účetní jednotky na základě metod finanční analýzy. V teoreticko-metodologické části jsou popsány metody finanční analýzy, její etapy a poměrové ukazatele. Analytická část je zaměřena na výpočty jednotlivých ukazatelů vybraných metod a zhodnocení současného stavu. Na závěr bylo provedeno souhrnné zjištění výsledků a navržené doporučení pro podnik.

Abstract: ANNOTATION Author: Lucie Odehnalová Name: Financial analyse of the financial statements of business company Bachelor thesis is focused on assessing the financial situation of the selected entity on the basis of financial analysis. In the theoretical section describes the methods of financial analysis, its stages and ratios. The analytical part is focused on calculations of individual indicators chosen methods and assessment of the status quo. At the end of the summary was made to determine the results and proposed recommendations for the company.

Klíčová slova: KLÍČOVÁ SLOVA Finanční analýza, účetní výkazy, metody finanční analýzy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Šijan

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz