Bc. Lucie Odehnalová

Bakalářská práce

Finanční analýza účetních výkazů vybrané účetní jednotky

Financial analyse of the financial statements of business company
Anotace:
Autor: Lucie Odehnalová Název: Finanční analýza účetních výkazů vybrané účetní jednotky Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybrané účetní jednotky na základě metod finanční analýzy. V teoreticko-metodologické části jsou popsány metody finanční analýzy, její etapy a poměrové ukazatele. Analytická část je zaměřena na výpočty jednotlivých ukazatelů vybraných metod a zhodnocení …více
Abstract:
ANNOTATION Author: Lucie Odehnalová Name: Financial analyse of the financial statements of business company Bachelor thesis is focused on assessing the financial situation of the selected entity on the basis of financial analysis. In the theoretical section describes the methods of financial analysis, its stages and ratios. The analytical part is focused on calculations of individual indicators chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Šijan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting