Adéla Hýblerová

Bakalářská práce

Kybernetická mravnostní kriminalita páchaná na dětech

Sexually motivated crimes comitted on children in cyberspace
Anotace:
Práce se zabývá problematikou mravností kriminality v kyberprostoru, která je útočníky páchána na dětech. Řeší sexuální zneužívání dětí ve virtuálním světě. Zaměřuje se především na dětskou pornografii, kybergrooming a sexting. Výsledkem práce je doporučená prevence, která vychází z dosažených výsledků kvantitativního výzkumu.
Abstract:
The work deals with the issue of sexual crimes in cyberspace, which is committed by attackers on children. It addresses child sexual abuse in the virtual world. It focuses mainly on child pornography, cyber grooming and sexting. The result of this work is a recommended prevention, which is based on the results of quantitative research.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Marek Hejduk, LL.M.
  • Oponent: Mgr. Petr Klíma, MPA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech