Adéla PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Demografický vývoj obyvatelstva a jeho vztah k občanskému vybavení (na příkladu) města Krupky

Demographic development of the population and it's connection to the public services (for example) of the city Krupka
Anotace:
V této práci jsem se zaměřila na demografické změny a na to jakým způsobem ovlivňují instituce občanské vybavenosti. Toto téma je nyní aktuální, neboť čím dál, tím více naše společnost pociťuje stárnutí populace a jeho důsledky. Cílem práce je zjistit, zda a jak demografické změny ovlivňují instituce občanské vybavenosti ve městě Krupka a jak na danou situaci instituce reagují. Dále jak vznik těchto …více
Abstract:
In this work, I have focused on demographic changes and how they affect institutions of the public services. This topic is current because society perceives population ageing more and also its consequences. The aim of this work is to find out how much demographic changes affect institutions of the public services in the city Krupka and how the institutions react. Next how the creation of institutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Rybová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Adéla. Demografický vývoj obyvatelstva a jeho vztah k občanskému vybavení (na příkladu) města Krupky. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie-Anglický jazyk a literatura