Bc. Ivana MALÍKOVÁ

Diplomová práce

Diagnostika a analýza rovnováhových schopností a posturální stability u vybrané skupiny studentů Tělesné výchovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni

Diagnosing and analyzing balance abilities and postural stability: A case study of Physical Education students at the Faculty of Education, University of West Bohemia
Anotace:
Diplomová práce přináší diagnostiku a analýzu úrovně rovnováhových schopností a stavu statické sloţky posturální funkce u aktivně sportující populace studentů tělovýchovného oboru v dospělém věku. Výzkum proběhl ve formě longitudiální studie. Vstupní a výstupní diagnostice se podrobilo 25 probandů. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí matematicko statistických metod. Práce stanovuje závěry a doporučení …více
Abstract:
This graduate thesis focuses on diagnostics and analysis of balance abilities and conditions of static postural functions of students specializing in physical education. Motor tests of input and output diagnostics were done with 25 students. The collected data were analyzed using mathematical - statistical methods. The thesis concludes with recommendations for theory and practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013
Zveřejnit od: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Šrámková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍKOVÁ, Ivana. Diagnostika a analýza rovnováhových schopností a posturální stability u vybrané skupiny studentů Tělesné výchovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Tv-Ps

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.