Jana Bařáková

Bakalářská práce

Potřeby člověka v terminálním stadiu života v hospicové péči

Human Needs in Terminal Stage of Life in Hospice Care
Anotace:
Bakalářská práce seznamuje čtenáře s potřebami člověka v terminálním stadiu života z pohledu pracovníků v hospicové péči. Práce je rozdělená do dvou částí, teoretické a praktické. Tématy teoretické části jsou potřeby člověka, kvalita života, současná organizace péče o lidi v terminálním stadiu života. Praktická část se zabývá pohledem pracovníků na problematiku potřeb umírajících. Cílem je zjistit …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with human needs in terminal stage of life from points of view of social workers in hospice care. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part includes the topics of human needs, quality of life and current organization of care for people in terminal stage of life. The practical part focuses on workers in hospice care, namely on their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bařáková, Jana. Potřeby člověka v terminálním stadiu života v hospicové péči. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe