Mgr. Pavla Novozámská

Diplomová práce

Exekuce prodejem movitých věcí

Distraint by Selling Movable Assets
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jednotlivými fázemi exekuce prodejem movitých věcí. Cílem práce je provést kritickou analýzu problematických oblastí tohoto způsobu provedení exekuce. Pozornost je věnována rozboru problematiky věcí, jež nemohou být pojaty do soupisu. Práce se věnuje také možnosti obrany třetích osob, zejména návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu a vylučovací žalobě a vztahu mezi nimi.
Abstract:
This thesis deals with the phases of the distraint by selling movable assets. The aim of this thesis is to carry out a critical analysis of the problematic areas of this execution process. Attention is paid to the analysis of the problems of things that cannot be conceived in the inventory of property. This thesis also focuses on the ability of the third parties, in particular the motion to striking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslav Hrdlička
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo