Mgr. Erika Liškutínová

Bachelor's thesis

Vegetariánství a jeho vliv na zdraví člověka

Vegetarianism and its influence on human health
Abstract:
Bakalářská práce „Vegetariánství a jeho vliv na zdraví člověka“ pojednává o vegetariánství ve vztahu ke zdraví člověka. Dotýká se alternativních způsobů výživy i rozdělení vegetariánství. Největší pozornost věnuje laktoovovegetariánství, jeho podstatě a vlivu na zdraví člověka. Zabývá se složením vegetariánského jídelníčku z hlediska nutričních hodnot, ale i příkladu vegetariánského jídelníčku. Mapuje …more
Abstract:
My undergraduate project “Vegetarianism and its impact on human health” deals with vegetarianism with relation to human health. It is partly focused on alternative was of alimentation as well as vegetarianism division. The great focus is put on lacto-ovo-vegetarianism, its nature and its impact on human health. It also deals with a composition of vegetarian menu in the point of view of nutrition values …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2011
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta