Josef Abrhám

Master's thesis

Kamera a projektor v nevědomí

Camera and Projector in unconsciousness

Anotácia:
Tato teoretická diplomová práce se zabývá audiovizualitou snů a převodem sdělení ze snových projekcí i archetypů kolektivního nevědomí do znakovosti filmu. Definuje snícího kinooka jako kameru i projektor ve vlastním nevědomí a uvádí úskalí v převodu jeho snových subjektivních znaků do obecně srozumitelného vyprávění. Zaměřuje se na specifika dětského diváka a jeho reflexi pohádek a propojení s dětským …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2008
  • Vedúci: Petr Kubica
  • Oponent: Vladimír Just

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Master programme / odbor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Dokumentární tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.