Bc. Martin Kraus

Bakalářská práce

Tvorba archetypu Maven - inicializace J2EE projektu

Cration of Maven archetype - inicialization of J2EE project
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím nástoje Maven v praxi. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní charakteristiky programovacího jazyka Java, zejména se zaměřením na Java EE. Dále se práce věnuje nástroji Maven od Apache Software Foundation. Zdůrazněny jsou vlastnosti tohoto nástroje a jeho odlišnosti od jiných podobných či dříve používaných nástrojů. Praktická …více
Abstract:
This bachelor?s thesis deals with the practical use of Maven tool. The thesis is divided into two parts. The theoretical part explains basic characteristics of programming language Java, especially with focus on Java EE. Furthermore, the thesis deals with work in Maven tool of the Apache Software Foundation. It emphasizes the properties of the tool and its differences from other similar or previously …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Dana Nejedlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kraus, Martin. Tvorba archetypu Maven - inicializace J2EE projektu. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN