Tereza PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Autismus

Autism
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá poruchami autistického spektra u pubescentů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První kapitola charakterizuje problematiku autismu, jeho etiologii a historický vývoj. Druhá kapitola se věnuje autistické triádě. Konkrétně se jedná o problematiku odlišností v komunikaci, sociální interakci a představivosti. Jsou zde rozebrány i nespecifické variabilní …více
Abstract:
The bachelor work deals with the autistic spectrum disorders in adolescence. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first chapter describes the problem of autism, its etiology and historical development. The second chapter deals with the autistic triad, in particular the problem with communication, social interaction and imagination. It also contains analysis of nonspecific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šámalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Tereza. Autismus. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví