Theses 

Komparace plynových diversifikačních projektů v Jižním plynovém koridoru – Mgr. et Mgr. Jan Štourač

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Mgr. et Mgr. Jan Štourač

Bakalářská práce

Komparace plynových diversifikačních projektů v Jižním plynovém koridoru

Comparation of natural gas diversification projects in the Southern gas corridor

Anotace: Cílem této bakalářské práce je určení výhodnějšího plynovodu pro zajištění dodávek zemního plynu z Jižního plynového koridoru do Evropské unie. Toho je dosaženo komparací plánovaných diversifikačních projektů, mezi které patří ruský projekt South Stream a plynovodní soustava STT vlastněná západními firmami. Za použití analytického rámce Christiana Winzera, autor komparuje plynovody z titulu jejich ohrožení sabotážemi či terorismem, možnost jejich využití jako geopolitické zbraně vůči Evropské unii a závěrem určuje míru jejich reálné ekonomické signifikantnosti pro evropské konzumenty. Výsledkem výzkumu je označení South Streamu jako vhodnějšího projektu pro dodávky zemního plynu, kdy potenciál soustavy STT bude naplňen spíše v střednědobém až dlouhodobém časovém rámci.

Abstract: The purpose of this bachelors thesis is to determine, which of the planned natural gas pipelines in Southern gas corridor will secure the supply of natural gas to EU better. This is achieved by comparing planned diversification projects, which includes the russian South Stream and western gas pipelines system STT. By using analytical framework presented by Christian Winzer, author compares the pipelines from perspective of their vulnerability to sabotages and terrorism, their possible usage as a geopolitical weapon and in the end author defines their economic significance for european consumers. The author concludes, that in the short time frame, South Stream will provide the security of supply better, but in longer time scale, the STT might come out better for Europe's energy security.

Klíčová slova: energetická bezpečnost, Jižní plynový koridor, zemní plyn, terorismus, geopolitika, South Stream, TANAP, TAP, SCPX, energy security, Southern gas corridor, natural gas, terrorism, geopolitics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kaválek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz