Mgr. et Mgr. Jan Štourač

Bakalářská práce

Komparace plynových diversifikačních projektů v Jižním plynovém koridoru

Comparation of natural gas diversification projects in the Southern gas corridor
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je určení výhodnějšího plynovodu pro zajištění dodávek zemního plynu z Jižního plynového koridoru do Evropské unie. Toho je dosaženo komparací plánovaných diversifikačních projektů, mezi které patří ruský projekt South Stream a plynovodní soustava STT vlastněná západními firmami. Za použití analytického rámce Christiana Winzera, autor komparuje plynovody z titulu jejich …více
Abstract:
The purpose of this bachelors thesis is to determine, which of the planned natural gas pipelines in Southern gas corridor will secure the supply of natural gas to EU better. This is achieved by comparing planned diversification projects, which includes the russian South Stream and western gas pipelines system STT. By using analytical framework presented by Christian Winzer, author compares the pipelines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kaválek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia