Michaela ŠIŠKOVÁ

Bakalářská práce

Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie

Statistical Analysis of the System Imbalance in the Electric Power System
Anotace:
Tato bakalářská práce "Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie" zkoumá systémovou odchylku vznikající v elektrizační soustavě. Zkoumaná data, popisující systémovou odchylku v jednotlivých obchodních hodinách, jsou nejprve testována na bílý šum pomocí implementovaných statistických testů náhodnosti. Práce se dále zabývá zkoumáním možných faktorů majících vliv na …více
Abstract:
This bachelor thesis "Statistical Analysis of the System Imbalance in the Electric Power System" examines system imbalance that occures in the electrical grid. The examined data, describing system imbalance in a particular business hour, are tested for white noise using implemented statistical tests of randomness. The thesis also examines possible causes of system imbalance occurance using relative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Ťoupal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIŠKOVÁ, Michaela. Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/