Jan Novotný

Diplomová práce

Migrace v České republice se zaměřením na kraj Vysočina

Migration in Czech Republic with focus on Vysočina region
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit vnitřní migraci obyvatel v České republice. V první, teoretické části práce bude uvedena základní terminologie, budou přiblíženy migrační teorie, vysvětleny ukazatele migrace a zhodnocena hlediska migrace. Druhá praktická část práce se bude věnovat samotné analýze vnitřní migrace České republiky podle vybraných demografických a ekonomických ukazatelů v posledních …více
Abstract:
The aim of this dissertation thesis is to evaluate the internal migration of population in the Czech Republic. Basic terminology will be explored in the first theoretical part of the thesis, together with an explanation of migration theories and the migration indicators. The second practical part will be devoted to the actual analysis of internal migration in the Czech Republic based on selected demographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Macháček
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58682