Jiří Jakeš

Diplomová práce

Integrace datových schránek do informačního systému

Data boxes integration into information systems
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o problematice informačního systému datových schránek a jeho možné integrace s různými informačními systémy pomocí konkrétního softwarového nástroje vyvinutého společností Ixtent s.r.o. V první části práce je informační systém datových schránek (ISDS) zasazen do širších souvislostí a pojmově vymezen. V druhé části práce jsou popsány možnosti spojení ISDS a různých typů …více
Abstract:
This diploma thesis discusses problems of data boxes information system and its possible integration with various information systems through the use of particular software tool developed by company Ixtent s.r.o. In the first part of this thesis is data boxes information system (ISDS) established into wider contexts and defined by terms. In the second part of this thesis are described options to connect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Renáta Kunstová
  • Oponent: Lucia Heráková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23167