Jiří Jakeš

Master's thesis

Integrace datových schránek do informačního systému

Data boxes integration into information systems
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o problematice informačního systému datových schránek a jeho možné integrace s různými informačními systémy pomocí konkrétního softwarového nástroje vyvinutého společností Ixtent s.r.o. V první části práce je informační systém datových schránek (ISDS) zasazen do širších souvislostí a pojmově vymezen. V druhé části práce jsou popsány možnosti spojení ISDS a různých typů …more
Abstract:
This diploma thesis discusses problems of data boxes information system and its possible integration with various information systems through the use of particular software tool developed by company Ixtent s.r.o. In the first part of this thesis is data boxes information system (ISDS) established into wider contexts and defined by terms. In the second part of this thesis are described options to connect …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2010
  • Supervisor: Renáta Kunstová
  • Reader: Lucia Heráková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23167