Bc. Jan Sigmund

Diplomová práce

Rus, Ruténi a pravoslaví ve východní Evropě na konci 14. a v 15. století v kronikách Jana Długosze a Ulricha Richentala

Rus', Ruthenians and Orthodoxy in Eastern Europe at the end of the 14th and in the 15th century in the chronicles of Jan Długosz and Ulrich Richental
Anotace:
Polský dějepisec Jan Długosz stejně jako kostnický měšťan Ulrich Richental chápali pojem „Russia“ v jeho geografickém významu a oba jej používali pro označení ruských oblastí Polského království a Litevského velkoknížectví. Mnoho záznamů polského autora dosvědčuje litevsko-ruskou a litevsko-ruténskou bipartitu v rámci Velkoknížectví litevského a vzájemné animozity podmíněné konfesními a historickými …více
Abstract:
The Polish chronicler Jan Długosz as well as the citizen of Constance Ulrich Richental understood the term “Russia” in its geographical sense and both used it chiefly to name the Rus’ian territories of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. Many accounts of the Polish author prove the Lithuanian-Rus’ian and the Lithuanian-Ruthenian bipartite within the Grand Duchy of Lithuania and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie