Jana Součková

Diplomová práce

Analýza majetkové a finanční struktury STRABAG, a.s.

Analysis of property and financial structure in STRABAG company
Anotace:
Cílem diplomové práce je provedení analýzy majetkové a finanční struktury společnosti STRABAG a.s. mezi roky 2013 – 2016 a posouzení majetkově-finanční stability. Práce je rozdělena na dvě části - literární rešerši a aplikační část. Literární rešerše se zabývá majetkovou strukturou akciové společnosti a faktory ovlivňující majetkovou strukturu. Následně se zabývá finanční strukturou, optimální finanční …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze property and financial structures company STRABAG plc. between 2013 - 2016 and to assess property and financial stability. The thesis is divided into two parts - literary research and application part. Literary research deals with the property structure of a joint stock company and factors influencing the ownership structure. It then deals with the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: Jana Pevná
  • Oponent: Hana Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74671