Mgr. Eva Bártů

Diplomová práce

Velezrada a hrubé porušení ústavního pořádku jako problém ústavního práva a trestního práva

High Treason and Gross Violation as a Problem of Constitutional Law and Penal Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ústavním deliktem velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. V první části se čtenář seznámí s pojmem ústavně právní odpovědnosti a s postavením prezidenta v našem právním systému. Dále nahlédneme do trestněprávní úpravy velezrady v historii a do úpravy současné, spolu s procesem podání ústavní žaloby. Vysvětlíme si ji na praktickém příkladu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the constitutional offence of high treason and gross violation as a problem of constitutional law and penal law. In the first part of this work I will explain koncept of the constitutional responsibility and positron of the Czech president in our legal systém. We will go through the criminal legislation of high treason in a history, the prezent legislation, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma