Bc. Zuzana Chlupová

Bachelor's thesis

Role knihoven v období komunistické totality 1948 - 1968: případová studie Městské knihovny Břeclav

The role of libraries in the period of communist totalitarian regime from 1948 to 1968: the case study of Městská knihovna Břeclav
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rolí knihoven v období komunistické totality na území Československa v letech 1948–1968. Práce je koncipována jako případová studie knihovny, která od roku 1949 fungovala pod názvem Okresní lidová knihovna Břeclav. Je zpracována na základě analýzy archivních pramenů a poznatků z odborné literatury. Zkoumá, jaký vliv měla na chod knihovny Komunistická strana Československa …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the roles of libraries at the time of communist totality in the Czechoslovakia between 1948 and 1968. The work is conceived as a case study of the library, which since 1949 functioned under the name of the District People's Library in Břeclav. This thesis is processed on the basis of an analysis of archival sources and knowledge from specialised literature. It examines …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedúci: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta