Petra Faltusová

Bakalářská práce

Diclofenac v pevných lékových formách

Diclofenac in solid drugs
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na léčiva s účinnou látkou diclofenak. Jsou zde uvedeny jednotlivé lékové formy a přehled dostupných léčivých přípravků na českém trhu. Dále jsou popsány farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti léčiv s řízeným uvolňováním obsahující diklofenak sodný. Práce se rovněž zabývá studiem kinetiky uvolňování diklofenaku z různých typů matricových tablet. V závěru práce …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the drugs with active substance diclofenac. There are described dosage forms and a list of available drugs on the czech market. There are also described the pharmacokinetics and pharmacodynamics properties of drugs with controlled release diclofenac sodium. The work also studies the release kinetics of diclofenac from different types of matrix tablets. In the conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Václav Lochař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Faltusová, Petra. Diclofenac v pevných lékových formách. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály