Bc. Eva Švecová

Diplomová práce

Uplatnitelnost absolventů oboru Kosmetické služby na trhu práce

Employability of school leavers in the field of cosmetic services on the labour market
Anotace:
Tématem této diplomové práce je příprava žáků oboru Kosmetické služby na otevřený trh práce. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a vymezení základních pojmů jako jsou: historie a charakteristika oboru vzdělání Kosmetické služby, organizace výuky, uplatnění absolventa oboru Kosmetické služby na trhu práce a vstup do pracovní profese. Další kapitoly se zabývají principy otevřeného trhu práce …více
Abstract:
The theme of this thesis is preparation of students of branch Beauty services for the open labor market. The theoretical part focuses on the characteristics and the definition of basic concepts such as: history and characteristics of education of Beauty services, organization of education, job opportunities of school-leavers of this branch of study on the labor market and entry to working professions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy