Bc. Tomáš Kaprál

Bachelor's thesis

Jihovýchodní obchvat I/37 Pardubice

Southeast by-pass I/37 Pardubice
Anotácia:
Jedná se o návrh jihovýchodního obchvatu města Pardubice. Bylo navrženo směrové a výškové vedení komunikace, včetně konstrukce vozovky a odvodnění. Obchvat je navržen jako kategorie S11,5/80.
Abstract:
The work is the proposal southeast shifting of the road I/37 ? I/2 in Pardubice. It was designed directional and height lead of communication include pavement construction and drainage. Bypass is designed like category S11,5/80.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaprál, Tomáš. Jihovýchodní obchvat I/37 Pardubice. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera